Strona 1 z 1

Umowa z zarządcą nieruchomości

: 27 paź 2017, 14:39
autor: MalinaAga
Co powinno się znaleźć w umowie z zarządcą nieruchomości, jaki zakres prac i odpowiedzialności warto wpisać.

Umowa z zarządcą nieruchomości

: 27 paź 2017, 18:25
autor: stobejczyk
Prowadzeniem spraw dla nieruchomości wspólnej, niezbędnych do jej eksploatacji zajmuje się zarząd, który może przyjąć formę organu wewnętrznego wspólnoty mieszkaniowej (zarząd) lub podmiotu zewnętrznego (zarządca).
Na zarządcy nieruchomości ciąży, obowiązek podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu:
1) zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości (księgowanie wszystkich wpływów oraz wydatków, odprowadzanie podatków, składanie odpowiednich deklaracji, regulowanie zobowiązań oraz ściąganie wymagalnych należności, utrzymanie płynności finansowej, prawidłowe inwestowanie itp.),
2) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
3) zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
4) bieżącą administrację nieruchomością ,
5) utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Zarządzanie nieruchomością nie sprowadza się wyłącznie do administrowania, ale także do podejmowania czynności technicznych, prawnych itp., ale to zależy od indywidualnego zapotrzebowania. W Łodzi najszerszy zakres czynności oferuje np.: [mod]