Strona 1 z 1

: 19 lip 2005, 11:33
autor: imported_W
Dobra wiadomość dla użytkowników wieczystych. Sejm oraz senat przyjęli nową ustawę, która reguluje ostatecznie sposoby nabywania własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.
Szczegóły tutaj: www.nieruchomosci.pl/prawo/dokument1.pdf
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.